Larmet: Mål för energibesparing kräver mer pengar

ENERGIEFFEKTIVISERING. Trots larm från Energimyndigheten om att målet inte kommer nås, har regeringen hittills haft som plan att minska satsningarna på energibesparingar.
Men enligt energiministern finns det ingen anledning till oro.
– Att vi ska nå 2030-målet, det står helt klart, säger Anders Ygeman (S) till Altinget.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén pekar dock på att läget inte ser så ljust ut.

– Det finns en risk att vi hamnar lite snett och fel. Det underlättar inte möjligheterna att nå de politiska målen, varken i EU eller i Sverige, säger han till Altinget.

En av de bidragande orsakerna till myndighetens budskap är att en stor del av budgetmedlen för energieffektivisering ska tas bort enligt rådande plan i statsbudgeten.

Under 2021 och 2022 föreslås bland annat anslaget till ”insatser för energieffektisering” dras ner till 28 respektive 18 miljoner kronor. Det är en sänkning på närmre 90 procent från dagens nivå på 208 miljoner – som också det är en sänkning från tidigare års nivåer.
– Givet att det finns en situation där vi kanske inte når målet, så tycker vi inte att det är en så god idé att fasa ut satsningarna, fortsätter Robert Andrén.

Login