Nya lagar för försvaret – fler staber och skyddsobjekt

LISTA. Nu vid årsskiftet träder flera nya lagar i kraft inom försvaret. Försvarsmakten får nya staber, fler skyddsobjekt och skyddsvakterna får ökade befogenheter.

Förra året inrättades och utlokaliserades försvarsgrensstaberna för flyget, marinen och armén. Syftet med den ökade geografiska spridningen var att ledningen skulle bli mindre sårbar. Enligt Försvarsmakten (FM) har inrättandet av staberna förenklat organisation och ledning.

Med detta som bakgrund har man därför beslutat att från och med 1 februari även inrätta militärregionsstaber. Enligt FM så kommer hemvärnet att stärkas i och med att hemvärnsförbanden får regionala chefer med samlat ansvar för verksamheten inom den egna regionen.

Fler skyddsobjekt 

Tillkännagivanden från riksdagen och en parlamentariskt sammansatt kommitté har till slut lett fram till en ny lag om skyddsobjekt. Fler anläggningar, områden, fartyg och militära fordon ska nu kunna bli skyddsobjekt.  

Läs hela artikeln om de nya lagarna och vart de nya staberna ska sitta på Altinget Säkerhet. Teckna ett gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Överblick: LO-missnöje och tre KU-anmälningar – tuff dag för Löfven Överblick: LO-missnöje och tre KU-anmälningar – tuff dag för Löfven Næste artikel Överblick: Ex-minister blir ny landshövding och SD svänger om EU-försvar Överblick: Ex-minister blir ny landshövding och SD svänger om EU-försvar
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.