Nya lagar för försvaret – fler staber och skyddsobjekt

LISTA. Nu vid årsskiftet träder flera nya lagar i kraft inom försvaret. Försvarsmakten får nya staber, fler skyddsobjekt och skyddsvakterna får ökade befogenheter.

Förra året inrättade och utlokaliserades försvarsgrensstaberna för flyget, marinen och armén. Syftet med den ökade geografiska spridningen var att ledningen skulle bli mindre sårbar. Enligt Försvarsmakten (FM) har inrättandet av staberna förenklat organisation och ledning.

Med detta som bakgrund har man därför beslutat att från och med 1 februari även inrätta militärregionsstaber. Enligt FM så kommer hemvärnet att stärkas i och med att hemvärnsförbanden får regionala chefer med samlat ansvar för verksamheten inom den egna regionen.

De fyra regionerna blir Norra militärregionstaben, Mellersta militärregionstaben, Västra militärregionstaben och Södra militärregionstaben. Staberna kommer därmed sitta i Boden, Upplands Bro/Kungsängen, Skövde respektive Lund/Revinge.

Login