Baylan tvingas backa om förnybart

ENERGI. Regeringen fick inte näringsutskottet med sig. Energiminister Ibrahim Baylan tvingas dra tillbaka propositionen om förnybar el.

Behandlingen i näringsutskottet gick inte regeringens väg. Nu återkallar regeringen propositionen om en höjning av elproduktionen i elcertifikatssystemet.

- Vi står fast vid att höja ambitionen för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet i enlighet med avtalet med Norge. Vi kommer därför under de närmsta veckorna att återkomma med en ny proposition till riksdagen, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Centerpartiet är en viktig pusselbit i regeringens kamp att få lagförslaget genom riksdagen. Centerpartiet är för en ambitionshöjning, men motsätter sig överenskommelsen med Norge om att Sverige ska begränsa skatteundantagen för förnybar elproduktion.

– Det är ett glädjande besked och innebär att regeringen har tagit till sig av kritiken, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet.

Han förutsätter att regeringen inom kort återkommer med ett lagförslag som endast innehåller ambitionshöjningen för elcertifikatssystemet. Hur regeringen ska göra med löftet till Norge är inte Centerpartiets huvudvärk, enligt Rickard Nordin.

– Regeringen får gå tillbaka till Norge. Göra om och göra rätt. Få till ett bättre avtal. Eller lösa det på annat sätt, säger Rickard Nordin.

Regeringen skriver i pressmeddelandet att regeringen "avser därför att i höstbudgeten återkomma till riksdagen med de förändringar i skattelagstiftningen som bland annat krävs för att uppfylla överenskommelsen".

Läs tidigare artiklar på Altinget om kontroverserna kring lagförslaget:

Osäker utgång för förslag om förnybart

Energilag kan gå igenom tack vare C

Stort motstånd mot skatt på egen solel

Förvirring hos FP om skatt på förnybart

Forrige artikel Ann Follin vill göra museer för kulturarv mer tillgängliga Ann Follin vill göra museer för kulturarv mer tillgängliga Næste artikel Skolverket öppnar för kontrollerat skolval Skolverket öppnar för kontrollerat skolval

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.