Rask grön skatteväxling får kritik

SKATTER. Regeringens vill rivstarta den utlovade gröna skatteväxlingen – men möter motstånd. Både gruvbranschen och energibranschen kallar skattehöjningarna för kontraproduktiva.

Regeringen vill komma igång med den utlovade gröna skatteväxlingen. En promemoria med förslag på höjda miljöskatter har just skickats ut på en snabb remissrunda och skatteändringarna är tänkta att träda i kraft redan i augusti i år.

Ett av förslagen i promemorian innebär att energi- och koldioxidskatten för användandet av fossila bränslen i kraftvärmeverk höjs. De förväntade intäkterna till statens skattkista under första året är nästan en halv miljard kronor, för att så småningom avta.

"Bara försämrar för fjärrvärmen"

Men det är skattehöjningar som möts med hård kritik från energibranschen. Det kommer inte att leda till en snabbare utfasning av de fossila bränslena, enligt Anna Svernlöv, affärsområdeschef produktion, Göteborg Energi

– Den påverkar inte takten i omställningen överhuvudtaget. Den bara försämrar för fjärrvärmen, säger hon till Altinget och fortsätter:

– Vårt mål är redan att omställningen ska ske så snart som möjligt. Det är snarare andra saker som påverkar vårt agerande, processer för miljötillstånd exempelvis. Effekten som den här tillkommande skatten får är att den försämrar fjärrvärmens villkor och möjlighet att bidra till elsystemets effektförsörjning. Skatten innebär betydande belopp för oss och kommer att försämra vår konkurrenskraft.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi (Betallänk, här kan du prova gratis)

 

Forrige artikel Millard (SD) har lämnat riksdagen  Millard (SD) har lämnat riksdagen  Næste artikel Nya språkrör valda för Grön ungdom Nya språkrör valda för Grön ungdom
Besöksförbud till äldreboenden och fler ska testas

Besöksförbud till äldreboenden och fler ska testas

STRATEGI. Regeringen inför besöksförbud på äldreboenden och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att öka testning. Statsministern uppmanar svenska folket att inte resa i påsk.