Rask grön skatteväxling får kritik

SKATTER. Regeringens vill rivstarta den utlovade gröna skatteväxlingen – men möter motstånd. Både gruvbranschen och energibranschen kallar skattehöjningarna för kontraproduktiva.

Regeringen vill komma igång med den utlovade gröna skatteväxlingen. En promemoria med förslag på höjda miljöskatter har just skickats ut på en snabb remissrunda och skatteändringarna är tänkta att träda i kraft redan i augusti i år.

Ett av förslagen i promemorian innebär att energi- och koldioxidskatten för användandet av fossila bränslen i kraftvärmeverk höjs. De förväntade intäkterna till statens skattkista under första året är nästan en halv miljard kronor, för att så småningom avta.

Men det är skattehöjningar som möts med hård kritik från energibranschen. Det kommer inte att leda till en snabbare utfasning av de fossila bränslena, enligt Anna Svernlöv, affärsområdeschef produktion, Göteborg Energi

Login