Gröna skatter: Regeringen får räkneläxa från Riksrevisionen

OFFENTLIGA FINANSER. Regeringen överskattar de framtida intäkterna från energi- och koldioxidskatter. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Regeringen överskattar skatteintäkterna från energi- och koldioxidskatter år 2050 med cirka en halv procent av BNP, enligt Riksrevisionen.
Regeringen överskattar skatteintäkterna från energi- och koldioxidskatter år 2050 med cirka en halv procent av BNP, enligt Riksrevisionen.Foto: Lise Åserud/TT
Johanna Alskog

Den modell som regeringen använder fångar inte vår tids kanske viktigaste fråga – utvecklingen på klimat- och energiområdet – och behöver utvecklas.

Tomas Forsfält, Riksrevisionen

Redan i mitten på 2020-talet blir den synlig, regeringens överskattning av intäkterna från energi- och koldioxidskatter. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskning. År 2050 överskattar regeringen intäkterna med en halv procent av BNP, vilket motsvarar ungefär 25 miljarder kronor kronor.

– Tidsperspektivet är långt och både skattesatser och skattebaser kan ändras över tiden. Den alltför optimistiska synen på framtida intäkter från energi- och miljöskatter riskerar dock att ge en missvisande bild av de offentliga finanserna och utrymmet för framtida reformer, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen baserar sina beräkningar på flera olika scenarier av framtida energianvändning från Energimyndigheten. Bland de faktorer som påverkar är energipriserna, elektrifieringen, ett varmare klimat, energieffektivisering och reduktionsplikten.

Dokumentation

Läs Riksrevisionens rapport här.


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.