Gröna skatter: Regeringen får räkneläxa från Riksrevisionen

OFFENTLIGA FINANSER. Regeringen överskattar de framtida intäkterna från energi- och koldioxidskatter. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Regeringen överskattar skatteintäkterna från energi- och koldioxidskatter år 2050 med cirka en halv procent av BNP, enligt Riksrevisionen.
Regeringen överskattar skatteintäkterna från energi- och koldioxidskatter år 2050 med cirka en halv procent av BNP, enligt Riksrevisionen. Foto: Lise Åserud/TT
Johanna Alskog

Redan i mitten på 2020-talet blir den synlig, regeringens överskattning av intäkterna från energi- och koldioxidskatter. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskning. År 2050 överskattar regeringen intäkterna med en halv procent av BNP, vilket motsvarar ungefär 25 miljarder kronor kronor.

– Tidsperspektivet är långt och både skattesatser och skattebaser kan ändras över tiden. Den alltför optimistiska synen på framtida intäkter från energi- och miljöskatter riskerar dock att ge en missvisande bild av de offentliga finanserna och utrymmet för framtida reformer, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.