Utfasning av fossil subvention möter motstånd

REMISSRUNDA. Borttagandet av ytterligare en nedsatt energiskatt möter motstånd hos flera näringsintressen. Myndigheterna däremot ger tummen upp till förändringen som syftar till att fasa bort en fossil subvention.

Enligt LRF:s bedömning kan en del trädgårdsföretag drabbas av en kraftig
skattehöjning, till exempel om man använder naturgas. <br>
Enligt LRF:s bedömning kan en del trädgårdsföretag drabbas av en kraftig skattehöjning, till exempel om man använder naturgas.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Jacob Hederos

Om man beskattar det som är lättast att konvertera till så att det i praktiken blir dubbelt så högt pris som det fossila så är det svårt att vänta sig att fler gör ett bränslebyte.

Erik Thornström
Ansvarig för skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning vid Energiföretagen

Som en del i januaripartiernas gröna skatteväxlingen annonserades i höstbudgeten att regeringssamarbetet ville ”slopa nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-,

Dokumentation

Ur remissvaren:

"Skogsindustrierna avstyrker förslaget om att påföra energiskatt på industrier inom EU ETS, eftersom handeln med utsläppsrätter redan styr mot minskad användning av fossila bränslen." 

"LRF anser att aktuellt förslag kommer leda till försämrade möjligheter att
producera mat i Sverige samt att det riskerar att leda till ökad import av varor
med sämre miljö- och klimatprestanda. Vidare är konsekvensanalysen så
bristfällig att LRF inte kan annat än att avstyrka förslaget"

"Jordbruksverket bedömer att den nu föreslagna förändringen endast i liten
utsträckning påverkar lönsamhet och konkurrenskraften för jordbruket och
vattenbruket. Att det sker stegvis ger också en viss tid för företagen att ställa om
och anpassa sig.
Dock kan det, som påpekas i konsekvensanalysen, finnas enskilda företag som
påverkas mera. Genom Klimatklivet finns möjlighet att söka stöd för att byta till
fossilfritt alternativ. För att få tid till detta bör det övervägas om övergångstiden
ska förlängas."

Läs fler remissvar här


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00