Utfasning av fossil subvention möter motstånd

REMISSRUNDA. Borttagandet av ytterligare en nedsatt energiskatt möter motstånd hos flera näringsintressen. Myndigheterna däremot ger tummen upp till förändringen som syftar till att fasa bort en fossil subvention.

Som en del i januaripartiernas gröna skatteväxlingen annonserades i höstbudgeten att regeringssamarbetet ville ”slopa nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.”

– Vi försöker att beta av alla fossila subventioner, en efter en. Och vi har ju bland annat Naturskyddsföreningens lista på subventioner som vi går efter och även Naturvårdsverket har pekat ut detta som en subvention, säger Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Altinget.

Genom en tvåstegsraket kommer skattesänkningen på 70 procent att fasas ut fram till årsskiftet 2021-2022, med start i sommar.

Login