Tung myndighetskritik mot klädskatten

SKATTER. Skatteverket och Kemikalieinspektionen. Det är en tung duo i sammanhanget som ifrågasätter utredningsförslaget på en kemikalieskatt på kläder.

Hundra kronor per år. Så mycket dyrare skulle snittsvenskens klädinköp bli om regeringen inför den kemikalieskatt som utredaren Gabriella Loman föreslår i sin utredning "Skatt på modet". 
Hundra kronor per år. Så mycket dyrare skulle snittsvenskens klädinköp bli om regeringen inför den kemikalieskatt som utredaren Gabriella Loman föreslår i sin utredning "Skatt på modet".  Foto: Pixabay
Johanna Alskog

En kemikalieskatt på kläder och skor är en del av januariavtalet. När utredaren Gabriella Lomans utredningsförslag nu har varit ute på en remissrunda är det inte bara kläd- och skobolag som Stadium, Intersport, Nilson Group och Scorett som värjer sig mot nya skattepålagor, utan även tunga myndigheter som Skatteverket och Kemikalieinspektionen ser stora problem med förslaget.

Skatteverket radar i sitt yttrande upp flera skäl till att utredningsförslagen inte bör genomföras alls:

Att skattens konstruktion inte är kostnadseffektiv.
Att utredningen saknar en analys som visar att skatten är samhällsekonomiskt motiverad.
Att det innebär beskattning av en stor mängd olika varusorter med kort livscykel och ger dåliga möjligheter för Skatteverkets kontroll.
Att beskattning av utländska aktörer innebär problem för både skattskyldiga och Skatteverket.