Debatt

Svensk sjöfart: Behövs minskade lönekostnader vid permittering

DEBATT. Svensk sjöfart med sina 10 000 anställda är hårt ansatt av både minskad handel och resor. Det är nu ett kritiskt skede som kräver politiska stödåtgärder, skriver Anders Hermansson, Svensk sjöfart.

Vi försöker åstadkomma minskad arbetstid och lönekostnader, men i veckan tvingades Stena line varsla 950 anställda. Sannolikt kan fler varsel bli aktuellt inom kort, skriver debattören. 
Vi försöker åstadkomma minskad arbetstid och lönekostnader, men i veckan tvingades Stena line varsla 950 anställda. Sannolikt kan fler varsel bli aktuellt inom kort, skriver debattören. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anders Hermansson
Vice vd, Svensk sjöfart


Runt om oss stänger land efter land sina gränser för människor i syfte att förhindra coronavirusets spridning. I detta läge blir sjöfarten, som står för över 80 procent av världshandelns transporter, garanten för att handeln fortsatt ska fungera och att nödvändiga samhällsfunktioner upprätthålls.

Men svensk sjöfart, med sina 10 000 anställda, är hårt ansatt av både minskad handel och resor – och står nu i ett kritiskt skede som kräver politiska stödåtgärder.

Trafiken påverkats kraftigt 

Sverige är varken självförsörjande inom livsmedel, läkemedel eller delkomponenter till industrin. Sjötransporterna är helt avgörande för att vårt samhälle ska fungera.

Tyvärr har de senaste veckornas utveckling i Europa och Sverige inneburit att trafiken inom EU, samt till och från Sverige, kraftigt påverkats. De senaste dagarna har situationen accentuerats och i nuläget upprätthålls svensk varuförsörjning främst genom de färjeförbindelser som fortfarande är i bruk.

Minskad arbetstid och lönekostnader

I nuläget är det sjöfarten som upprätthåller det samhällskritiska transportnätet och utan särskilda stödåtgärder kommer detta inte att kunna fortsätta.

Anders Hermansson , Vice vd, Svensk sjöfart

Sjöfartsklustret sysselsätter indirekt 100 000 personer i vårt land och ända sedan handeln med Kina stannade av i början på året har branschen drabbats av stora ekonomiska effekter.

När nu även efterfrågan på resor kraftigt minskar, och flera rederier rapporterar om att bokningar i princip helt har upphört, har situationens allvar ökat markant.

Genom dialog med arbetstagarorganisationer försöker vi åstadkomma minskad arbetstid och lönekostnader, men senast i veckan tvingades Stena line varsla 950 anställda och sannolikt kan fler varsel bli aktuellt i branschen inom kort.

Åtgärder krävs

Vår bransch befinner sig i ett mycket allvarligt läge. I nuläget är det sjöfarten som upprätthåller det samhällskritiska transportnätet och utan särskilda stödåtgärder kommer detta inte att kunna fortsätta. Vi ser omgående behov av:

  • Statliga lånegarantier för att säkerställa företagen likviditet

Regeringen bör tillse att statliga lånegarantier utfärdas (genom Riksbanken, EKN eller SEK) för företag som tillhandahåller samhällskritiska transporter. Detta i syfte att möjliggöra för dessa företag att säkerställa likviditeten i banksystemet (på motsvarande sätt som skedde under finanskrisen 2008/09 genom SEK:s försorg).

  • Minskade lönekostnader vid permittering

Regeringen behöver särskilt säkerställa att de nu redan föreslagna åtgärderna fungerar för sjöfarten och snabbt kan träda i kraft så de kan bidra till att minska lönekostnaderna och undvika varsel och uppsägningar. Den norska modellen där staten står för 75 procent av lönekostnaden vid permittering för samhällskritiska aktörer som sjöfarten bör införas även i Sverige.

  • Säkerställa tillgången på samhällskritiska transporter genom särskilda stöd

Regeringen behöver skyndsamt inrätta ett system med särskilt stöd för att upprätthålla och säkra samhällskritisk transportkapacitet, exempelvis genom ett slopande av farledsavgiften för visst tonnage. Tillse att hamnarna bidrar med en halvering av hamnavgiften för att undvika att reguljära transporter till och från Sverige försvinner på lång sikt.

Hålla ekonomin rullande

Det är helt avgörande att regeringen skyndsamt säkerställer sjöfartens konkurrenskraft och därmed vår möjlighet att stötta nödvändiga samhällsfunktioner, säkerställa livsmedels- och läkemedelsförsörjning samt hålla den svenska ekonomin rullande.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00