Omstartskommissionen vill fasa ut distansarbete

PRODUKTIVITET. Omstartskommissionen föreslår att kraven på läkarintyg återinförs, korttidsarbetet minskas och distansarbetandet fasas ut. 

– Om vi snabbt ska få igång arbetsmarknaden måste vi få igång de jobb som fanns innan coronapandemin, säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi.

I början på veckan lämnade den så kallade Omstartskommissionen förslag till riksdag och regering på hur Sverige ska komma på fötter efter coronapandemins intåg.

Förslagen rör reformer för bland annat arbetsmarknad, skattesystemet, digitalisering, bostadsmarknaden och utbildning.

Professor Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har ansvarat för rapportens analys och förslag på vad arbetsmarknaden behöver för att komma igång igen.

Login