Vårdens löner måste få öka mer

Industrin ska ha lägre löneökningar och offentliganställda högre, det anser ekonomiexperten Lars Calmfors som i dag presenterade en ny studie om effekten av sifferlösa avtal på sjuksköterskornas löner.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar