Försäkringskassan JK-anmäls om nekad assistans

Förra året granskade SVT Försäkringskassans allt hårdare bedömning av vem som har rätt till personlig assistans. Oklarheterna om vad som ger rätt till statlig assistansersättning är många och flera instanser bedömer olika. Nu anmäls Försäkringskassan och anklagas för domstolstrots efter hur de tolkat en dom om sondmatning från Högsta förvaltningsdomstolen..


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar