Socialstyrelsen: Varannan vuxen med adhd är arbetslös

RAPPORT. Bland vuxna med adhd är över hälften arbetslösa eller sjukskrivna. Samordningen brister mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, enligt Riksförbundet Attention. Annika Strandhäll (S) skyller på feltolkningar hos myndigheterna.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt sociala konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd. Resultaten visar att vuxna med adhd är en grupp som i högre grad än andra drabbas av arbetslöshet, psykisk- och fysisk sjukdom, relationsproblem, kriminalitet och en för tidig död.

Ofta arbetslösa

Socialstyrelsen konstaterar att vuxna med adhd är arbetslösa i högre omfattning än personer utan adhd. Rapporten visar att mindre än hälften av vuxna med adhd ett arbete – 64 procent av kvinnorna och 60 procent av männen är arbetslösa.

Ny kunskap för Socialstyrelsen

Birgitta Lindelius, enhetschef på Socialstyrelsen, betonar att Socialstyrelsen har god kunskap om förekomst av adhd och läkemedelsbehandlingar. Men myndigheten har inte tidigare undersökt just de sociala konsekvenserna för vuxna med adhd.

– Vi har tittat både på statistik och tidigare forskning. Resultatet är tydligt och det är anmärkningsvärt att så många vuxna med adhd inte är i arbete, säger hon till Altinget.

Sjukskrivningar och Utbrändhet

Rapporten visar att 29 procent av alla kvinnor och 24 procent av alla män man har någon form av sjuk- och aktivitetsersättning. Likaså att vuxna med adhd kan ha svårt att organisera sig och att reglera sin aktivitetsnivå vilket leder till en ökad  risk för utbrändhet.

“Haft på känn”

Anki Sandberg, förbundsordförande på Attention, tycker att det är positivt att Socialstyrelsen genomfört en seriös registerdatastudie. Att rapporten visar att över hälften av vuxna med adhd är arbetslösa gör henne inte förvånad.

– Det är något vi haft på känn i våra medlemskontakter men vi har inte haft någon statistik. Men det är en förskräcklig siffra för adhd i sig är inget arbetshinder om man får rätt stöd. Det är verkligen sorgligt, säger Anki Sandberg till Altinget.

Attention har framfört kritik till regeringen för hur vuxna med adhd hamnar mellan stolarna hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Läs också: FUB: Försäkringskassan snyggar till siffrorna

– Det finns ett glapp mellan myndigheterna. Dels är det olika bedömningar av arbetsförmåga hos myndigheterna. Dessutom finns det en tendens att knuffa över människor från aktivitetsersättning till försörjningsstöd. Det blir en lägre ersättningsförmåga och många måste göra sig av med alla sina tillgångar. Det är beklagligt, säger hon.

Samordning krävs

Attention anser att det krävs samordning på myndighetsnivå och en långsiktig plan på individuell nivå som behövs.

– Det behövs en koordinator för att hålla i planen som håller reda på vilka myndighetskontakter en person har mest. Det kan vara vårdkontakter, kommunal verksamhet eller frivården för personer som just muckat från en anstalt, säger hon.

Strandhäll skyller på Försäkringskassan

Enligt Anki Sandberg har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) uppgett till Attention att regelverken har justerats och att bristerna ligger hos Försäkringskassans tolkning av regelverken.

Läs också: Försäkringskassan får ny gd

– Vi ser ju bara konsekvenserna. Det är svårt att veta om det är regelverken eller tillämpningen som är problemet, säger Anki Sandberg.

Altinget har försökt att nå socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för en kommentar men utan framgång. 

Beslutskedja: Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

17/12
2015
12/1
2018
26/1
2018
26/4
2018
10/12
2018
9/1
2019
11/1
2019
20/6
2019
28/11
2019
20/12
2019
4/3
2020
7/5
2020
27/5
2020

Forrige artikel Regeringen pressas att se över omstridd vårdmoms Regeringen pressas att se över omstridd vårdmoms Næste artikel "Det här vill vi få ut av Almedalsveckan"
Allt färre följer rekommendationer mot smittspridning

Allt färre följer rekommendationer mot smittspridning

SMITTSKYDD. Enligt länsstyrelsernas rapporter efterlevs Folkhälsomyndighetens rekommendationer allt sämre. Men länen har inget gemensamt system för observation.

– Vi gör ingen kvalitetssäkring av det, säger Fredrik Kristell, krisledningschef på Länsstyrelsen Skåne.