Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer på fler områden

VÅRD. Endometrios, epilepsi och psoriasis, Socialstyrelsen föreslår att dessa områden ska få nationella riktlinjer.

Socialstyrelsen har på måndagen publicerat en förstudie som lämnats över till regeringen och som visar att kunskapsstöd kan bidra positivt till att skapa en mer jämlik vård i hela landet för dessa tre områden. Problem finns i dag bland annat med ett underutnyttjande av effektiva behandlingar eller olika tillgång till specialistbehandling.

Endometrios drabbar omkring tio procent av kvinnor i fertil ålder, alltså omkring 200 000 personer. Förstudien visar att det finns dålig kännedom om diagnosen och att alltför få personer får träffa specialister.

– Det kan leda till att patienter får vänta länge på diagnos och adekvat behandling. Flera studier pekar på ett genomsnitt på 7-8 år, säger Arvi Widenlou Nordmark, enhetschef vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Glädjande besked enligt RFSU

Socialstyrelsens slutsats tas emot med öppna armar från RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, som konstaterar att omkring tio procent kvinnor i fertil ålder i Sverige drabbas.

– Många med endometrios feldiagnostiseras och får höra att deras symtom är normala. Därför är dagens besked om att Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för endometrios glädjande, säger Kristina Ljungros, RFSU:s förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

För epilepsi och psoriasis finns det liknande problem. Underutnyttjande av epilepsikirurgi och läkemedelsförskrivning som skiljer sig beroende på var i landet man bor är stora problem.

I sin första regeringsförklaring sade statsminister Stefan Löfven (S) att de nationella riktlinjerna i vården ska bli obligatoriska. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har därefter gett olika besked om var regeringen står i frågan. Förra veckan visade det sig dock att det ursprungliga målet kvarstår när regeringen tillsatte en utredning som bland annat ska göra riktlinjerna ”i någon form obligatoriska eller mer bindande".

Forrige artikel Uteblivet helhetsgrepp på hjälpmedel Uteblivet helhetsgrepp på hjälpmedel Næste artikel IVO larmar – kommuner klarar inte uppdrag