Debatt

Professor: TLV har fel om läkemedel mot cystisk fibros

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets chefekonom Douglas Lundin visar stolt att Sverige har bland de lägsta läkemedelskostnaderna per capita i Europa med en sjunkande trend. Självklart är de stolta över detta, men det är ju till priset av mycket lidande, skriver Gunnar C Hansson, läkare och professor i medicin vid Göteborgs universitet, i en replik.

”TLV ska ta hänsyn till ett läkemedels hela livscykel, men eftersom man inte vill räkna med att patenten går ut, så missgynnar man sjukdomar som fodrar livslång behandling”.
”TLV ska ta hänsyn till ett läkemedels hela livscykel, men eftersom man inte vill räkna med att patenten går ut, så missgynnar man sjukdomar som fodrar livslång behandling”.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Chefekonomen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Douglas Lundin, skyller allt på läkemedelsföretaget i sin kommentar till inlägget kring läkemedel för sjukdomen cystisk fibros (CF). Detta är inte korrekt.

Läs också

Svår ärftlig sjukdom

Genom en massiv insats under 30 år i USA och med 100 miljarder dollar som satsats av privata insamlingar, federala bidrag och läkemedelsföretag så finns sedan ett och ett halvt år läkemedlet Kaftrio godkänt i Europa för behandling av CF. Denna kombination av tre läkemedelsubstanser är ett av de mest innovativa nya läkemedlen under senare tid eftersom det återställer funktionen hos CFTR-proteinet med en specifik mutation, F508del.

Denna mutation finns i huvudsak hos nordvästeuropeisk befolkning och är den vanligaste svåra ärftliga sjukdomen i vit befolkning. Med dubbla F508del mutationer har man en svår CF med en medelöverlevnad till omkring 30 år, trots omfattande dagliga behandlingsinsatser på flera timmar och en mer eller mindre kontinuerlig antibiotika behandling.

TLV säger att man följer riksdagens etiska principer, men vad man inte berättar är att TLV har egna interna regler och principer som inte har stöd i lagstiftning och regleringsbrev.

Vid CF yttrar sig en ickefungerande CFTR-kanal med ökad salthalt i svett och sekundärt i ansamling av segt slem i många organ. Särskilt besvärligt blir detta i lungorna eftersom det fastsittande slemmet gör att bakterier inte kan transporteras bort och de ansamlade bakterierna leder till att lungorna långsamt förstörs.

TLV vägrar av oklar anledning

Barn med CF föds med friska lungor. Med Kaftrio normaliseras CFTR-funktionen, vilket mäts i svett där man går från nivåer på över 100 till 40-50, vilket är klart under 60 som är undre gränsen för diagnosen CF. Kaftrio korrigerar alltså grundorsaken till CF, men kan givetvis inte återskapa förstörda lungor efter åren utan behandling. Det är därför mycket viktigt att behandling påbörjas tidigt.

2018 ingick Sverige och Danmark liknande avtal med läkemedelsföretaget för ett mycket sämre läkemedel, Orkambi, för behandling av CF med dubbla F508del. Sverige betalar nu för behandling av 40 patienter, medan läkemedelsföretaget betalar för drygt 170. Enligt avtalet åtog sig företaget att ersätta Orkambi med Kaftrio till samma pris. Danmark följde sitt avtal och subventionerar sedan mer än ett år Kaftrio. För att avtalet skulle gälla i Sverige, så skulle TLV godkänna att Kaftrio ingick i högkostnadsskyddet, vilket TLV vägrade av oklar anledning.

Utan stöd i lagstiftning

De allra flesta västerländska länderna med många CF-patienter, inklusive USA, har rabattöverenskommelser med läkemedelsföretaget och mer än 60 000 patienter har i dag tillgång till Kaftrio, Sverige med knappt 600 patienter som har nytta av Kaftrio utgör mindre än 1 procent av samtliga. Sverige har givetvis erbjudits lika stora rabatter som andra länder, över 60 procent, men TLV och Douglas Lundin inbillar sig att Sverige kan få bättre rabatter än andra länder.

Givetvis ska läkemedelsföretag hålla så låga priser som möjligt, men för läkemedel av småmolekyltyp är utvecklingskostnaderna höga och produktionskostnaderna mycket låga vilket gör att alla kostnader måste tas ut innan patenten går ut. TLV säger att man följer riksdagens etiska principer, men vad man inte berättar är att TLV har egna interna regler och principer som inte har stöd i lagstiftning och regleringsbrev.

Välfärdslandet Sverige sviker

TLV ska ta hänsyn till ett läkemedels hela livscykel, men eftersom man inte vill räkna med att patenten går ut, så missgynnar man sjukdomar som fodrar livslång behandling. Enligt TLV kan högre pris bara accepteras om det är färre än 40 patienter och det är för många med 500. TLV tar inte heller hänsyn till att tidig behandling med Kaftrio ger ett långt friskt liv, så att patienter med cystisk fibros kan arbeta, betala skatt och inte belasta socialförsäkringen trots att Riksrevisionen påpekat denna anomali. Enkla samhällsekonomiska beräkningar visar att en tidigt insatt behandling ger samhället tillbaka mer pengar än vad Kaftrio kostar.

TLV:s chefekonom visar stolt att Sverige har bland de lägsta läkemedelskostnaderna per capita i Europa med en sjunkande trend. Självklart är TLV:s chefekonom stolt över detta, men detta är ju till priset av mycket lidande, förkortade liv, och har man oturen att vara född med CF i Sverige så sviker ”välfärdslandet” när det äntligen finns botande läkemedel.

Läs tidigare inlägg i debatten

”TLV ska inte bedöma företags lönsamhet”

Det ingår inte i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) myndighetsuppdrag att ha någon uppfattning om ett företags totala intäkter för ett läkemedel, eller att bedöma huruvida lönsamheten för ett företag är god eller inte vid en viss prisnivå. Det skriver Karolina Antonov, analyschef på Lif, i en replik.

Westerholm (L): Finansieringen av särläkemedel måste lösas

Det är minst sagt bekymmersamt att svenska patienter inte får tillgång till samma läkemedel som patienter med sällsynta diagnoser i andra EU-länder. Om lagstiftningen visar sig negativt drabba människors liv och hälsa, då måste lagstiftarna agera. Det skriver Barbro Westerholm (L).

Replik: Läkemedelsföretag behöver ta ett större ansvar

Som myndighet kan vi säkert bli mer transparenta med hur vi tillämpar den etiska plattformen, men vi önskar också se ett större ansvarstagande från företag så att svensk sjukvård har råd att ge patienterna tillgång till nya läkemedel som har bra effekt. Det skriver Douglas Lundin, chefekonom vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, i en replik.

V: Bara den med rätt sjukdom kan räkna med billigare medicin

Svåra sjukdomar med tydliga försämringar i livskvalitet ska prioriteras när det gäller vilka som ska ingå i förmånerna. Men så ser det inte ut i dag. Det gäller att ha rätt sjukdom för att få subventionerad medicin, skriver Karin Rågsjö (V).


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00