Nilsson (S) replikerar: "Typiskt att moderater blundar för riskerna"

REPLIK. Det är beklagligt att M-företrädare väljer att blunda för riskerna med en kraftig ökning av privata sjukvårdsförsäkringar, skriver Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet.

Kristina Nilsson (S)
Vice ordförande, socialutskottet


Camilla Waltersson Grönvall (M) försöker, med billiga argument, påstå att Socialdemokraterna inte tycker att gängkriminalitet och skjutningar är allvarliga. Det är bevisligen helt fel.

Till skillnad från när Waltersson Grönvalls parti styrde, ökar nu resurserna till polisen och hela rättsväsendet kraftigt. Det var synd att Moderaterna inte prioriterade polisen bättre när de hade chansen under åtta år i regeringsställning.

Skeptiska

Det är också beklagligt – om än lite typiskt – att moderata företrädare väljer att blunda för de risker som finns med en kraftig ökning av privata sjukvårdsförsäkringar och risken för ökad ojämlikhet.

I Region Stockholm har Waltersson Grönvalls partikamrater i åratal blundat för en sådan utveckling. I Stockholm finns det många exempel på hur privata vårdgivare låter patienter från privata försäkringsbolag gå före regionens egna patienter.

Detta har bland andra DN skrivit om i ett flertal uppmärksammade artiklar. Så när moderater säger att plånboken inte ska få styra vem som får vård – så blir vi andra rätt skeptiska. För den politik man bedriver i exempelvis Stockholm, visar på motsatsen.

Mer rättvist

Långa väntetider för besök, behandling och operation är ett stort problem inom sjukvården i allmänhet och inom cancersjukvården i synnerhet. Detta är vi helt ense om. Det är därför som regeringen anslagit 3 miljarder per år för att stötta regionerna i deras arbete med att beta av köerna till operation och behandlingar.

Här får varje region pengar om den kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år – oavsett vilken nivå man startar från. Det är en mycket mer rättvis fördelning än vad den gamla kömiljarden kunde erbjuda.

Minska väntetiderna

Utöver detta satsas 450 miljoner kronor på att korta väntetiderna i cancervården. En större del av dessa satsningar ska användas för arbetet med standardiserade vårdförlopp, som syftar till att öka kvaliteten och effektiviteten i cancervården.

Vi förväntar oss nu att regionerna, med hjälp av dessa resurser, prioriterar ansträngningarna med att minska väntetiderna i vården, inte minst cancervården.

Forrige artikel SD-ledamot: Vi behöver förbättra beredskapen vid händelse av pandemi SD-ledamot: Vi behöver förbättra beredskapen vid händelse av pandemi Næste artikel Femmis: Inför en nationell spermiebank Femmis: Inför en nationell spermiebank
Få huvudmän har rutiner för bortförda eller gifta barn

Få huvudmän har rutiner för bortförda eller gifta barn

HEDERSFÖRTRYCK. Förra året upptäckte kommuner att 199 personer inom hederskontext förts ut ur landet och 36 barn uppges vara gifta. Men få huvudmän vet vad de ska göra när det upptäcks, visar en kartläggning.