Nilsson (S): Gör vården oberoende av hyrpersonal

REPLIK. Det ökade beroendet av hyrpersonal inom vården minskar förutsättningarna att få till stånd trygga vårdkontakter. Det är rimligt att företag som hyr ut sjukvårdspersonal inte är momsbefriade, skriver Kristina Nilsson (S).

Kristina Nilsson (S)
Vice ordförande socialutskottet och riksdagsledamot 


Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har slagit fast att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från moms. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal.

Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare.

Chans till anpassning

Regeringen kommer därför i budgeten för kommande år att kompensera kommuner och regioner med en schablonersättning för de momskostnader som uppstår hos privata utförare. I budgeten för 2020 föreslår regeringen ett tillfälligt statsbidrag på 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

Satsningen möjliggör för regionerna att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.

Oberoende av hyrpersonal

Utvecklingen med ett ökat beroende av hyrpersonal, främst läkare och sjuksköterskor, är oroande då det minskar förutsättningarna att få till stånd trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

Därför är det angeläget att Sveriges regioner ökar sina ansträngningar för att skapa en vård som är oberoende av hyrpersonal. Det gäller även i verksamheter som bedrivs av privata utförare på uppdrag av regionerna.

Aggressiva kampanjer

Som skattebetalare och boende i ett av Norrlands län med konstant läkarbrist, kan jag känna att det är provocerande när hyrläkarföretag ägnar sig åt aggressiva kampanjer där man via telefonförsäljning rekryterar läkare till att arbete i Norrland för 55 000 kronor per vecka. 

Förändra verksamheten

Då är det kanske inte helt orimligt att uthyrningsföretag som enbart eller till väsentlig del arbetar med att hyra ut sjukvårdspersonal och som saknar egen sjukvårdsverksamhet inte längre ska vara momsbefriade, utan beskattas som all annan uthyrningsverksamhet. 

Det tillfälliga statsbidraget ger nu den privata uthyrningsbranschen en rimlig tid att anpassa sig och förändra sin verksamhet.

Beslutskedja: Budgetpropositionen för 2020

Regeringens förslag till statens budget för 2020. Beslut om budgeten fattas under hösten 2019.

12/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
19/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
2/10
2019
2/10
2019
8/10
2019
9/10
2019
11/10
2019
31/10
2019
8/11
2019
27/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
10/12
2019
10/12
2019
11/12
2019
11/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
14/1
2020
13/2
2020

Forrige artikel Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris Næste artikel Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL