M: Privat sjukvårdsförsäkring – ett symptom på misslyckandet

SLUTREPLIK. De ökade vårdtiderna och den stora ojämlikheten inom hälso- och sjukvården är en utveckling som regeringen inte prioriterar, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M).

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Socialpolitisk talesperson
 

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde år 2014 har köerna inom hälso- och sjukvården växt kraftigt. Det är en elefant som regeringen placerat i vårdens alla väntrum och som man inte vill prata om.

Kristina Nilsson (S) menar att det är ”beklagligt (…) att moderata företrädare väljer att blunda för de risker som finns med en kraftig ökning av privata sjukvårdsförsäkringar och risken för ökad ojämlikhet”.

Vi kan ta det igen: Vård ska ges efter behov och plånboken ska inte styra vem som får vård. Ingen ska kunna köpa sig förbi kön hos vårdgivare från såväl regioner som försäkringsbolag. Vid misstankar om detta ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Det finns alltså redan en lagstiftning för detta.

Blundat för utvecklingen

Bland det första den socialdemokratiskt ledda regeringen gjorde när den tillträdde hösten år 2014 var att ta bort kömiljarden. Köerna till specialistvården har sedan regeringsskiftet år 2014 fördubblats, antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) har mer än tredubblats och köerna till cancervården har växt.

På socialdepartementet har Nilssons partikamrater i åratal blundat för den utvecklingen. Men det är bra att Nilsson nu ser de problem som den socialdemokratiskt ledda regeringen bär ansvar för.

Resurser som kan förkorta

Den stora ojämlikheten i hälso- och sjukvården beror på var i Sverige man bor. För att ta ett exempel: Åtta av tio kvinnor i Östergötland med bröstcancer får inte sin operation inom utlovad maximal väntetid, medan i Kronoberg får åtta av tio kvinnor med bröstcancer sin operation inom utlovad tid.

I M/KD-budgeten för år 2019, som blev statsbudget, fanns kömiljarden på plats igen för att korta köerna. Satsningen skulle växa till knappt det dubbla fram till år 2021. Nu har regeringen följt den satsningen och det är bra. I vårt budgetförslag lägger vi därtill särskilda resurser för att korta köerna i cancervården.

Ett misslyckande

Att människor – via sitt fackförbund, via sin arbetsgivare eller själva – skaffar sig en sjukvårdsförsäkring är ett symptom på misslyckandet med köerna inom hälso- och sjukvården. Det är svårt att klandra människor för att de vill ha sin vård och att de vill ha den i tid, vilket de har rätt till.

För tillfället har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fått i uppdrag av regeringen att ”beskriva riskerna med privata sjukvårdsförsäkringar”. Samtidigt har noll andra myndigheter i uppdrag att utreda köerna i hälso- och sjukvården. Det säger allt om regeringens prioriteringar.

Forrige artikel M i Stockholm: Regionen ska äga strategiska fastigheter M i Stockholm: Regionen ska äga strategiska fastigheter Næste artikel Privattandläkarna: Stora brister i regionernas redovisning Privattandläkarna: Stora brister i regionernas redovisning
Få huvudmän har rutiner för bortförda eller gifta barn

Få huvudmän har rutiner för bortförda eller gifta barn

HEDERSFÖRTRYCK. Förra året upptäckte kommuner att 199 personer inom hederskontext förts ut ur landet och 36 barn uppges vara gifta. Men få huvudmän vet vad de ska göra när det upptäcks, visar en kartläggning.