Elnätsoro inför utbyggnadsvåg ska stillas med mer vägledning

Klimaträttsutredningens förslag tas vidare, och nu ska Folkhälsomyndigheten leda ett arbete för att ta fram vägledning om hur lågfrekventa magnetfält påverkar människors hälsa. Förhoppningen är att vägledningen ska leda till snabbare prövningsprocesser för nya elnät.

Elektrifieringsvågen kräver en kraftig utbyggnad av elnäten. <br>
Elektrifieringsvågen kräver en kraftig utbyggnad av elnäten.
Foto: Yorgos Karahalis / European Commission 2018
Jacob Hederos

Som ett av flera förslag från klimaträttsutredningen som fokuserade på ytterligare elnätsutbyggnad la Anders Danielsson ett förslag om att frågetecknen kring hur elnät påverkar människors hälsa behöver redas ut.

Regeringen tror att tillståndsprocesserna för många ärenden kan komma att kortas avsevärt

Ebba Busch, Energi- och näringsminister (KD)
Nu tar regeringen förslaget vidare, med förhoppningen att ”detta bör bidra till snabbare prövningsprocesser för nybyggnad, ombyggnad och tillsyn av elnät och elnätsanläggningar.”

Klimaträttsutredningen pekade bland annat på tre områden som särskilt bidrar till utmaningar i utbyggnadsprocesser. Och vid sidan av alternativredovisningar kring exempelvis alternativa ledningsdragningar och artskyddsaspekter, främst avseende fåglar, så sticker magnetfältsfrågan ut.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00