Äldrevård och omsorg allt bättre

Allt fler kommuner och enheter registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar