Debatt


Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

DEBATT. Det finns inte tillräcklig kompetens inom elevhälsan för att avgöra vilka som ska remitteras vidare. Politiker bör se till att den organiseras som vården, skriver Sara Lundqvist, ordförande Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri.

Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

Saco: Anpassa utbildningarna till dagens krav

DEBATT. Eftergymnasial utbildning behöver utvecklas för att möta behoven av vidareutbildning. Både högskola och yrkeshögskola behöver breddas för att kunna vidareutbilda även yrkesverksamma, skriver representanter från Saco.

Statsvetare: Förvånande valrörelse – skolfrågor överskuggades

Statsvetare: Förvånande valrörelse – skolfrågor överskuggades

DEBATT. Det är märkligt och förvånande att så få skolfrågor lyftes i år, jämfört med tidigare valrörelser. Men det finns anledning till att de frågor som lyftes var friskolorna och lärarnas arbetssituation, skriver Jon Nyhlén från Stockholms universitet.