Debatt


PWC: Dåliga villkor för rektorer drabbar undervisningen

PWC: Dåliga villkor för rektorer drabbar undervisningen

DEBATT. Vissa kommuner ger rektorerna fel förutsättningar, med för stort personalansvar eller att de jobbar med flera läroplaner. Detta drabbar i nästa led undervisningen och riskerar att ge långtgående negativa konsekvenser för Sverige, skriver företrädare för PWC.