Debatt


Saco: Investering i studier förloras i pension

Saco: Investering i studier förloras i pension

DEBATT. Psykiska ohälsan bland elever är ett växande problem. För att trygga dagens och morgondagens pensionsutbetalningar måste det därför finnas en diskussion så att dagens unga är rustade för ett långt och hållbart arbetsliv, skriver Malin Påhls Hansson från Saco studentråd.

ViS: Ett Komvux för individ och samhälle

ViS: Ett Komvux för individ och samhälle

DEBATT. Samhället behöver Komvux. Men om Komvux ska fungera behövs mer långsiktighet i den statliga finansieringen och ökat samarbete med näringlivet, skriver representanter för Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS).

Ulla Hamilton: Mer pengar är inte lösningen på allt

Ulla Hamilton: Mer pengar är inte lösningen på allt

SLUTREPLIK. I Lärarförbundets skolranking kommer Umeå högt upp för att kommunen är en bra avtalspart. Men vi tror, precis som Skolverkets gd, att pengar inte är lösningen på allt, skriver Ulla Hamilton i en slutreplik.