Här är bristerna i betygssättningen enligt Skolinspektionen 

Efter flera års granskning pekar Skolinspektionen ut centrala områden för att betygssättningen ska bli likvärdig. ”Att vi över åren sett återkommande brister är bekymmersamt”, säger generaldirektör Helén Ängmo. 

Kunskaperna om korrekt betygssättning behöver stärkas och det är av särskild vikt att skolan har fokus på rutiner, menar Skolinspektionen. 
Kunskaperna om korrekt betygssättning behöver stärkas och det är av särskild vikt att skolan har fokus på rutiner, menar Skolinspektionen. Foto: Jessica Gow/TT
0:000:00