Fler artiklar


“Fler än religionskunskapslärare behöver kompetens om religion”

“Fler än religionskunskapslärare behöver kompetens om religion”

FORTBILDNING. Ett nytt institut vid Södertörns högskola ska hjälpa samhällsaktörer hantera religionsklyftor. För skolväsendet ser initiativtagarna ett behov av utbildning om hur konflikter relaterade till religion kan hanteras. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Utskott enigt – studieförbunden ska granskas

Utskott enigt – studieförbunden ska granskas

GRANSKNING. Ett enigt kulturutskott går vidare med en beredning av Moderaternas utskottsinitiativ om extern revision och granskning av studieförbunden. Beslutet i själva sakfrågan om extern tillsyn kommer däremot tidigast i april. Det står klart efter tisdagens sammanträde

Betygskraven skapar vattendelare kring lärarutbildningen

Betygskraven skapar vattendelare kring lärarutbildningen

REAKTION. Det råder delade meningar om nya betygskrav för att komma in på ämneslärarutbildningen är rätt väg att gå. Ett fackförbund tycker att förslaget är bra eftersom "elever vill inte söka utbildningar med låga krav".

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"