Fler artiklar


Utredare vill ha förbud mot barntolkar och åtgärder inom branschen

Utredare vill ha förbud mot barntolkar och åtgärder inom branschen

UTREDNING. Omkring 2 miljarder kronor per år inom den offentliga sektorn till tolktjänster. Nu vill en utredningen se förbud mot barn som tolkar samt åtgärder för att det ska bli mer rättssäkert och mer kostnadseffektivt.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Saco: Investering i studier förloras i pension

Saco: Investering i studier förloras i pension

DEBATT. Psykiska ohälsan bland elever är ett växande problem. För att trygga dagens och morgondagens pensionsutbetalningar måste det därför finnas en diskussion så att dagens unga är rustade för ett långt och hållbart arbetsliv, skriver Malin Påhls Hansson från Saco studentråd.

Fler söker sig till polisutbildningen

KORTNYTT. Antalet sökande för polisutbildningen har ökat avsevärt, skriver Polismyndigheten. Sammanlagt sökte 15 776 personer in till polisutbildningen i november, vilket var 4 000 mer än förra sökomgången.