Fler artiklar


Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

SKILLNADER. Rektorer följer sällan upp skillnader i resultat mellan klasser på sin egen skola, visar Skolinspektionens senaste granskning. Men det kan också upplevas som känsligt gentemot lärarna att ta upp skillnaderna i de olika klasserna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
SD: Inrätta nationellt forskningsprogram om kvinnors ohälsa

SD: Inrätta nationellt forskningsprogram om kvinnors ohälsa

DEBATT. Det rapporteras gång på gång om kvinnors ökade psykiska ohälsa. Genom att inrätta ett nationellt forskningsprogram och arbeta förbyggande kan vi få bukt med problemet, skriver tre riksdagsledamöter och ett regionråd från SD.