Fler artiklar

Unionen: Karriärbyten tros bli vanligare

KORTNYTT. 40 procent av privata tjänstemän under 36 år tror sig byta yrkesbana minst tre gånger under sitt yrkesliv, visar Unionens Novus-undersökning. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

UKÄ tar bort bedömningsgrunder

KORTNYTT. Det ska bli lättare att bedöma utbildningarnas kvalité för Universitetskanslerämbetet, UKÄ, när de nu tar bort flera bedömningsgrunder i sitt tillsynsarbete.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning

Skolhuvudmän ska bekämpa segregation

KORTNYTT. Nu ska skolhuvudmän få ett krav på sig att se till att skolorna har en blandning av elever med olika bakgrunder, enligt regeringen nya förslag.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning