December 2018

Torsdag 13 december

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Måndag 17 december

KL. 10:00
 • SKL presenterar Ekonomirapporten

  SKL:s analys av de ekonomiska förutsättningarna i kommuner, landsting och regioner och den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen i höstens ekonomirapport.

Onsdag 19 december

 • Debatt: Utgiftsområden 25,11,12,16

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 20 december

 • Debatt: Utgiftsområden 15, 10, 9, 14

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Måndag 31 december

 • Utredning: Inrättande av Etikprövningsmyndigheten, Dir. 2017:127

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Konfessionella inslag i skolväsendet, Dir. 2018:15

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer, Dir. 2018:38

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget

Januari 2019

Tisdag 15 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende skolbarns hälsovanor

  Sista datum för Folkhälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

Söndag 20 januari

 • Utredning: Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

Tisdag 29 januari

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Utbildning 2018/2019

  Under dagens nätverksträff medverkar Amelie von Zweigbergk, utbildningskonsult, och före detta utredare om yrkesprogrammen på gymnasiet. 

Torsdag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om mer rörelse i skolan

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget. 

Mars 2019

Fredag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

  Sista datum för Kungliga biblioteket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att överföra vissa uppgifter till den nya Etikprövningsmyndigheten m.m.

  Sista datum för Vetenskapsrådet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att överföra de regionala etikprövningsnämndernas uppgifter till den nya Etikprövningsmyndigheten med mera.

  Sista datum för de regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala att redovisa uppdraget. 

Tisdag 12 mars

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Utbildning 2018/2019

  Under dagens nätverksträff medverkar Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. 

Torsdag 14 mars

KL. 9:30
 • Konferens: Studie- och yrkesvägledare

  Konferens som riktar sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.