Juni 2019

Tisdag 25 juni

KL. 11:00
 • Matilda Ernkrans (S) deltar i interpellationsdebatter

  Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S) svarar på följande interpellation:

   

   

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

 • Utredning: Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juli 2019

Måndag 1 juli

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Onsdag 3 juli

Torsdag 4 juli

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Augusti 2019

Fredag 16 augusti

 • Utredning: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet, Dir. 2018:73

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 27 augusti

KL. 10:00
 • Konferens: Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  SKL, Sobona, samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) anordnar gemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.

Torsdag 29 augusti

KL. 12:00

Fredag 30 augusti

KL. 8:45
 • Konferensen: Särskoledagen 2019

  En konferens om en trygg lärmiljö för lärare och elever i särskolan

September 2019

Tisdag 10 september

 • Skolans Dag

  Lärarnas Riksförbund anordnar Skolans Dag för att uppmärksamma allt bra som händer i skolan och för att sätta press på politiker eftersom många löften ännu inte blivit verklighet. 

Onsdag 18 september

 • Konferens: Framtidens skola 2019

  En konferens om hur skolor ska använda digitala verktyg i framtidens undervisning. 

KL. 9:30
 • Konferens: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

  Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare samt flexibla vägar till förskollärarexamen.

KL. 9:30
 • Konferens: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

  Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare samt flexibla vägar till förskollärarexamen.

Torsdag 19 september

KL. 9:15
 • Konferens: Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

  Konferens om elevhälsa. Vänder sig till elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor.