Januari 2020

Måndag 27 januari

KL. 12:00
 • Konferens: Nationell valideringskonferens

  Om validering för att främja kompetensutveckling regionalt och nationellt. 

Tisdag 28 januari

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Onsdag 29 januari

KL. 10:00
 • Altinget nätverk: Regeringens utbildningspolitik och januariavtalet

  Medverkar gör Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström (S).

KL. 12:45
 • Seminarium: Så blir Göteborg världens bästa studentstad

  Om vad som gör en studentstad med fokus på studentbostäder.

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen: Utbildningsutskottet

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

   

Torsdag 30 januari

KL. 8:30
 • Utbildningsutskottet sammanträder

KL. 9:00
 • Konferens: Förskoledagarna 2020

  Årets tema är en hållbar förskola. 

KL. 9:00
 • Konferens: Skolläkardagarna 2020

  Årlig konferens om barn och ungas hälsa.

KL. 10:00
 • Seminarium: Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

  Dialog kring sexuella trakasserier och arbetet framåt. 

Februari 2020

Torsdag 20 februari

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 28 februari

 • Utredning: Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Mars 2020

Måndag 2 mars

KL. 12:00
 • Presentation av kommunutredningen

  Ordförande för den parlamentariska Kommunutredningen, Niklas Karlsson, presenterar utredningen och diskuterar slutsatserna.

Onsdag 4 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Digitalisering i svensk skola

  Medverkar gör Carl Heath, chef på RISE professional education.

KL. 9:30
 • Konferens: The National Centre of Excellence Investments Conference

  Om forskningsframgångarna på Centres of Excellence.

Fredag 6 mars

 • Webbinarium: Återkopplingskonferens om pedagogiskt utvecklingsarbete

  Med fokus på samverkan inom skolvärlden. 

Onsdag 11 mars

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogikens dag 2020

  Årets tema är problematisk skolfrånvaro. 

Tisdag 17 mars

KL. 10:00
 • Konferens: Nordiska skolledarkongressen

  Nordiska Skolledarkongressen erbjuder kompetensutveckling,nätverks- och affärsmöjligheter och inspiration. Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra intresserade av skolutveckling. 

Fredag 20 mars

 • Utredning: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, Dir. 2018:71

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 26 mars

 • Konferens: Unga som varken arbetar eller studerar

  Om de 116000 unga i Sverige som varken arbetare eller studerar.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget.