Februari 2021

Söndag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Mars 2021

Måndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia om nationell satsning med anledning av Malmöforumet 2020

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungliga biblioteket om digitalt kompetenslyft

  Sista datum för Kungliga biblioteket att slutredovisa uppdraget.

KL. 8:00
 • Kurs: Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar en nätbaserad baskurs där deltagarna får lära sig om grundläggande kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation och vad menas med kommunikation, olika kommunikationssätt, omgivningens betydelse och rätten till kommunikation. 

  Kursen är riktade till pedagogiskt ansvariga, barnskötare och elevassistenter. 

   
   

KL. 15:00
 • Webbinarium: Motivation och lärande

  WEBB. Luleå tekniska universitet arrangerar ett seminarium om olika samverkansprojekt som behandlar motivationens betydelse för lärande och måluppfyllelse i skolan.

Tisdag 2 mars

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:00
 • Webbinarium: Framtidens folkhögskola

  WEBB. Sveriges folkhögskolor arrangerar ett seminarium om hur folkhögskolorna kan använda digitaliseringen som ett verktyg för att främja demokratisk folkbildning. 

KL. 14:30
 • Webbinarium: Vägen till arbete och högre utbildning via komvux och folkhögskolor

  WEBB. Malmö universitet arrangerar ett seminarium om vilka mönster som finns bland de elever som använder komvux och folkhögskola som en väg till högre utbildning.

Onsdag 3 mars

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Skolan och pandemin

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner, Skolverket med flera arrangerar en konferens där skolhuvudmän får utbyta erfarenheter kopplade till coronapandemin. 

Torsdag 4 mars

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen. 

Måndag 8 mars

Tisdag 9 mars

KL. 9:00
 • Konferens: Framtidens skolrestaurang

  STOCKHOLM. Teknologisk institut arrangerar en konferens om framtidens skolrestauranger.

Onsdag 10 mars

KL. 9:00
 • Webbinarium: Specialpedagogikens dag - Autism i skolan

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar tillsammans med Stockholms universitet om autism i skolan, utifrån olika perspektiv, åldrar och förutsättningar.

KL. 10:00
 • Webbinarium: Matilda Ernkrans om Sveriges forskningspolitik

  WEBB. SNS arrangerar ett seminarium där Matilda Ernkrans (S) presenterar regeringens forsknings- och innovationsproposition.

KL. 12:00
 • Webbinarium: Är det kris i forskningsfrågan?

  WEBB. Sveriges unga akademi och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) arrangerar ett seminarium om problemet med reproducerbarhet av forskningsrön inom akademien. Vad får det för konsekvenser för politik och allmänhet? 

Torsdag 11 mars

KL. 14:30
 • Webbinarium: Förskolan i en flerkulturell storstadskontext

  WEBB. Malmö universitet bjuder in till ett seminarium om vilka möjligheter och utmaningar som finns vad gäller yngre barns lärande, utveckling och livsvillkor i flerkulturella storstadsmiljöer.

KL. 17:30

Fredag 12 mars

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Kvalitetssäkring i utbildning och forskning

  WEBB. Sveriges universitets- och högskoleförbund arrangerar en konferens om framtidens kvalitetssäkringssystem för utbildning och forskning

Tisdag 16 mars

KL. 9:30
 • Webbkonferens: Validering av informellt och icke formellt lärande

  WEBB. Universitets- och högskolerådet bjuder in till en internationell konferens om vad som är en väl fungerande valideringsprocess.