Augusti 2020

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Uppdrag att utreda utökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 17 augusti

 • Utredning: Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper, Dir. 2018:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 19 augusti

KL. 15:30
 • Webbinarium: Näringslivets perspektiv på nyttiggörande av forskning

  WEBB. IVA bjuder in till ett seminarium om näringslivets perspektiv på forskning. Vad behövs för att främja samverkan och kunskapsutbyte mellan lärosäten och näringsliv?

Torsdag 27 augusti

KL. 17:00
 • Webbinarium: Hur kan lärarna stärka svensk skola?

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien bjuder in till ett webbinarium i samband med lanseringen av rapporten Fokus på lärarna - Ett kunskapsunderlag.

September 2020

Onsdag 2 september

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

  GÖTEBORG. Skolporten bjuder in till en konferens om studiemotivation, pluggkulturer och metoder för elever i behov av specialpedagogik.

Torsdag 3 september

KL. 10:00
 • Webbinarium: Den nya gymnasielagen

  WEBB. Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder tillsammans med Migrationsverket in till ett seminarium med fokus på gymnasielagen.

Fredag 4 september

KL. 13:00
 • Webbinarium: Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19

  WEBB. SUHF arrangerar ett seminarium om hur coronapandemin aktualiserar forskningsetiska utmaningar, där viss forskning får mycket medial uppmärksamhet och forskningsanslag och annan forskning nedprioriteras.

Söndag 6 september

KL. 9:00
 • Lärarnas riksförbunds kongress 2020

Måndag 7 september

KL. 9:30
 • Gymnasiedagen 2020

  STOCKHOLM. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till Gymnasiedagen 2020. Fokus för diskussionerna ligger på Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola och Betygsutredningen.

Tisdag 8 september

KL. 9:00
 • Konferens: Kvalitetsdrivet 2020

  STOCKHOLM. Universitets- och högskolerådet bjuder in till en konferens om hur man kan arbeta för att bredda rekryteringen till högskolestudier och främja likabehandling inom högre utbildning.

Onsdag 9 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Reformeringen av lärarutbildningen - för fler och mer kompetenta lärare

  UTBILDNING - Medverkar gör Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och utredare med särskilt uppdrag att ge förslag på hur lärarutbildningen kan reformeras.

Torsdag 10 september

KL. 18:00
 • Föreläsning: Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget

  STOCKHOLM. ABF och Sveriges Författarförbund bjuder in till en föreläsning om Sveriges bibliotek. Motståndet mot bemannade skolbibliotek är starkt, hur kan vi utveckla biblioteken till en del av demokratins infrastruktur?

KL. 18:00
 • Föreläsning: Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget

  STOCKHOLM. ABF Stockholm och Sveriges Författarförbund bjuder in till samtal om bibliotekens roll, behov och framtid. 

Tisdag 15 september

KL. 13:00
 • Webbinarium: Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa

  WEBB. Svenska läkaresällskapet presenterar en handlingsplan för att främja psykisk hälsa bland barn och unga i skolåldern. 

Torsdag 17 september

KL. 9:00
 • Konferens: Skolans verkliga utmaningar – alla ska med

  STOCKHOLM. Friskolornas riksförbund arrangerar en konferens med temat Skolans verkliga utmaningar.

KL. 10:00
 • Konferens: Folkbildningens forskningsdag 2020

  STOCKHOLM. Folkbildningsrådet och Föreningen för folkbildningsforskning bjuder in till en konferens där aktuell forskning kring folkbildning presenteras. 

Måndag 21 september

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Elevhälsa

  WEBB. Skolporten bjuder in till en konferens med fokus på elevhälsoarbetet. Hur fungerar tvärprofessionella team i praktiken och hur utvecklar man hälsofrämjande arbete?

Onsdag 23 september

KL. 9:00
 • Konferens: Infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap

  STOCKHOLM. Vetenskapsrådet bjuder in till en konferens om behovet av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Vilka möjligheter och utmaningar finns?

KL. 9:30
 • Seminarium: Högskolesektorns styrning och ledning 2020

  STOCKHOLM. Sveriges universitets- och högskoleförbund bjuder in till ett seminarium om det nationella systemet för ledning och styrning av högskolan.