Oktober 2019

Torsdag 17 oktober

KL. 9:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Måndag 21 oktober

KL. 10:00
 • Installation av årets Palmeprofessor

  Försvarshögskolan installerar Carol Cohn som 2019 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur. 

KL. 10:00
 • Seminarium: Rundabordssamtal om lärarutbildning

  Rundabordssamtal om långsiktiga lösningar för relationen mellan lärosäte och skolhuvudman.

Tisdag 22 oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Gymnasieantagning i praktiken

  Konferensen i Göteborg lyfter aktuella frågor kring antagning till gymnasiet, introduktionsprogrammen och lagstiftning på området.
   

Torsdag 24 oktober

KL. 8:30
 • Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

  Mer information tillkommer. 

KL. 9:00
 • Forum: Hotet mot den fria akademin och demokratin - hur allvarligt är det?

  Sacos högskolepolitiska forum 2019 om begränsningar av den akademiska friheten. 

Måndag 28 oktober

KL. 11:00
 • Konferens: Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon

  Syftet med konferensen är att främja yrkesutbildning i Sverige, att lyfta framgångsfaktorer som bidrar till hög kvalitet och främjar utveckling. 

Tisdag 29 oktober

KL. 9:00
 • Folkhögskoleforum 2019

  Föreläsningar, seminarier och nätverkande för alla med anknytning till folkhögskola. 

Torsdag 31 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik

  Sista datum att redovisa uppdraget.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Onsdag 6 november

KL. 8:30
 • Konferens: Agenda för integration

  Två dagar om olika sätt till integration. Fokus på både offentlig och privat sektors roll i integration.

KL. 10:00
 • Konferens: Kommunernas aktivitetsansvar

  Konferens om verksamhetsutveckling av aktivitetsansvaret - hur får man fler ungdomar att klara sina gymnasiestudier?

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle. 

Måndag 18 november

KL. 9:00
 • Barn i behov Nationell konferens – Alla ska ha möjlighet att klara skolan

  Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom eller nära skolan med elever som har särskilda behov.

Tisdag 19 november

KL. 9:45
 • Skolledarforum 2019

  Forum med tema upphandlingsfrågor och arbetssituationen för rektorer inom vuxenutbildningen. 

KL. 10:00
 • IFFIS 2019 - Infrastruktur för forskningsinformation

  Konferens kring finansiering, administration, information, spridning eller uppföljning av forskning. 

Onsdag 20 november

 • Konferens: Skolinspektionens dag 2019

  Konferensen i Göteborg djupdyker i hur samverkan mellan organisation, styrverktyg och undervisning fungerar i skolan. 

KL. 8:30
 • Folkbildarforum 2019

  Sveriges största konferens om folkbildning och samhällsutveckling. Årets tema är tillit, trovärdighet och transparens. 

KL. 10:00
 • Forskningspolitiska dagen 2019

  Konferens om hur forskningspolitiken bör utformas för att stärka svensk forskning och högre utbildning samt bidra till att lösa dessa utmaningar.

Torsdag 21 november

 • Konferens: Skolinspektionens dag 2019

  Konferensen i Malmö djupdyker i hur samverkan mellan organisation, styrverktyg och undervisning fungerar i skolan.