Augusti 2019

Måndag 26 augusti

KL. 9:00
 • Seminarium: Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

  På uppdrag av SKL, har Ungdomsbarometern frågat unga hur de ser på välfärdsjobben. Lyssna till vad de unga svarar och hur de vill att anställningarna ska se ut.

Tisdag 27 augusti

KL. 10:00
 • Konferens: Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Extrainsatt: SKL, Sobona samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd erbjuder gemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med kompetensförsörjning inom skolan.

Torsdag 29 augusti

KL. 12:00

Fredag 30 augusti

KL. 8:45
 • Konferensen: Särskoledagen 2019

  En konferens om en trygg lärmiljö för lärare och elever i särskolan

September 2019

Onsdag 4 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Utbildning och januariavtalet – detta behöver skolan framöver

  Medverkar gör Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna samt andre vice ordförande i utbildningsutskottet.

KL. 10:00
 • Konferens: Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn

  Ett tillfälle där arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera diskuteras. Vilken hjälp finns hos statliga myndigheter och hur andra kommuner och regioner har gjort i dessa frågor.

Tisdag 10 september

 • Skolans Dag

  Lärarnas Riksförbund anordnar Skolans Dag för att uppmärksamma allt bra som händer i skolan och för att sätta press på politiker eftersom många löften ännu inte blivit verklighet. 

Onsdag 18 september

 • Konferens: Framtidens skola 2019

  En konferens om hur skolor ska använda digitala verktyg i framtidens undervisning. 

KL. 9:30
 • Konferens: Rätt kompetens i förskolan

  En heldag med talare från kommun och myndigheter. Frågor såsom attraktivitet i yrket, kompetensförsörjning, barnskötaryrket och barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet tas upp.

KL. 9:30
 • Konferens: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

  Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare samt flexibla vägar till förskollärarexamen.

KL. 9:30
 • Konferens: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

  Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare samt flexibla vägar till förskollärarexamen.

Torsdag 19 september

KL. 9:15
 • Konferens: Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

  Konferens om elevhälsa. Vänder sig till elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor.

Måndag 23 september

KL. 8:30
 • Konferens: E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik

  Mer information tillkommer. 

Onsdag 25 september

KL. 13:00
 • Seminarium om forskningskommunikation och öppen vetenskap

  Under seminariet presenteras den andra, kvantitativa, delstudien av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap. Studien bygger på en webbenkät till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten. 

Torsdag 26 september

 • Europeiska språkdagen

  Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

Måndag 30 september

 • Utredning: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, Dir. 2018:102

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Konferens: Industridagen

  Konferens om hur det går att skapa starkare samverkan mellan lärosäten och utbildning, regioner och industri för konkurrenskraft. Statsminister Stefan Löfven medverkar. 

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Utredning: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet, Dir. 2018:73

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda och genomföra inordnande av vissa uppgifter i Vetenskapsrådet som rör verksamheten vid Gentekniknämnden

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 15 oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Gymnasieantagning i praktiken

  Konferensen lyfter aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa frågor. Mer information tillkommer.