April 2019

Onsdag 24 april

 • Utredning: Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet, Dir. 2018:91

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att betala ut medel till OECD för det svenska deltagandet i PIAAC under 2018

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att betala ut medel till Statistiska centralbyrån för projektledarskap för PIAAC under 2018

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vara nationell projektledare för PIAAC

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 13:00
 • Seminarium: Skolval, inträdesregler och segregation i grundskolan

  Seminariet hålls på engelska.

Torsdag 25 april

KL. 9:00
 • Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens

  I samband med årsmötet arrangeras också en heldagskonferens under rubriken "Vad menas med kvalitet i skolan?" 

KL. 16:00

Fredag 26 april

KL. 9:00

Tisdag 30 april

KL. 12:00
 • Sista dag för ansökan inom de europeiska ungdomsprogrammen

  Den 30 april kl. 12.00 är det sista dag för ansökan om projektmedel inom Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren.

Maj 2019

Fredag 3 maj

 • Miljöpartiets kongress 2019

  Miljöpartiet håller partikongress i Örebro. 

Måndag 6 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att fördela medel och följa upp satsningen på stöd till fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 8:30
 • Konferens: Skolriksdag 2019

  En konferens som riktar sig till politiker, ledande tjänstepersoner, rektorer och förskolechefer. 

Tisdag 7 maj

KL. 9:30
 • Seminarium: Nationella minoriteter och högskolan – vad är nästa steg?

  Heldagsseminarium på temat nationella minoriteter, minoritetslagen och högskolan.

KL. 13:30
 • Seminarium: Utbildning och träning för framtidens läkare

  SNS släpper en rapport om de utmaningar och behov som den medicinska utbildningen står inför. 

Torsdag 9 maj

KL. 8:15
 • Konferens: Högskola och samhälle i samverkan

  En konferens om hur större samverkan mellan högskola och samhälle kan ske. 

Måndag 13 maj

KL. 9:00
 • Konferens: Särskolans rikskonferens

  Konferens för personal som jobbar inom särskolan. Utbildningsminister Anna Ekström deltar. 

Tisdag 14 maj

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Utbildning 2018/2019

  Medverkar under dagens nätverksträff gör Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och IFN. 

Onsdag 15 maj

 • Stora samhällsgalan 2019

  Stora samhällsgalan lyfter fram personer som provar nya vägar för att utveckla och förbättra välfärden.

KL. 18:00
 • Konferens: Biblioteksdagarna

  Temat för årets Biblioteksdagar är kompetens. Vad som menas med begreppet, vilken kompetens som behövs och hur man skapar förutsättningar för att allas kompetens tas tillvara.

Torsdag 16 maj

KL. 12:45
 • Konferens: Skolan möter världen 2019

  Nationella skolkonferens om lärande för hållbar utveckling. Årets tema är kreativitet för hållbar utveckling med särskilt fokus på mål 13: "Bekämpa klimatförändringarna."