Oktober 2018

Onsdag 17. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att betala ut medel till OECD för det svenska deltagandet i PIAAC under 2018

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 18. oktober

KL. 10:00
 • Konferens: Att starta lärlingsutbildning

  Vad innebär gymnasial lärlingsutbildning? Hur kan organisationen byggas upp efter lärlingsutbildningens förutsättningar? Är två exempel på frågeställningarna inför konferensen. 

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Måndag 22. oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens på Arlanda om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

KL. 13:00
 • Seminarium: EU:s utbildningsöversikt 2018

  Med anledning av publiceringen av årets utbildningsöversikt anordnar EU-kommissionen och Utbildningsdepartementet ett seminarium. 

Tisdag 23. oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Stockholm om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

Torsdag 25. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska

  Sista datum för Skolverket att årsredovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Konferens: Apl-utveckling för rektorer

  Skolverket arrangerar en dag om apl-utveckling. 

KL. 10:00
 • Konferens: Nyanlända elever i vuxenutbildningen

  En konferens där Skolverket tillsammans med andra myndigheter och aktörer tar upp frågor om samverkan, framgångsfaktorer och utmaningar.

Fredag 26. oktober

KL. 10:00
 • Konferens: Vuxkonferens 2018 – Komvux fyller 50 år!

  Dagen kommer ge en överblick om komvux historia och en titt in i framtiden för den kommunala vuxenutbildningen. 

Måndag 29. oktober

KL. 8:30
 • Konferens: Skolforum 2018 och Framtidens Lärande

  Konferens om skolfrågor för lärare och skolledare

November 2018

Onsdag 7. november

KL. 8:00
 • Konferens: Psykisk hälsa i skolan

  En heldag med framgångsrika metoder och evidensbaserade modeller för elevhälsans psykosociala och psykologiska insatser. Konferensen riktar sig både till rektorer, lärare och personal inom elevhälsan.

Torsdag 8. november

KL. 8:30
 • Konferens: Lärande, samverkan och utveckling i fritidshemmet

  Konferens som vänder sig till rektorer och lärare mot fritidshem och fritidspedagogi. 

Måndag 19. november

KL. 9:00
 • Konferens: Skolinspektionens dag – Stockholm

  Myndigheten bjuder in till en konferens om att leda i utmaningar som riktar sig skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef eller skolpolitiker.

Tisdag 20. november

KL. 10:00
 • Konferens: Arena Bygga Skola 2018

  Konferens för personer som är inblandade i att planera, bygga, använda och förvalta skolor. Aktuell forskning och erfarenhet från olika lärmiljöer kommer presenteras. 

Onsdag 21. november

KL. 9:00
 • Konferens: Skolinspektionens dag – Göteborg

  Myndigheten bjuder in till en konferens om att leda i utmaningar som riktar sig skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef eller skolpolitiker.

Måndag 26. november

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00
 • Konferens: Skolinspektionens dag – Malmö

  Myndigheten bjuder in till en konferens om att leda i utmaningar som riktar sig skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef eller skolpolitiker.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att lyssna på barns erfarenheter av ojämställdhet

  Sista datum för Barnombudsmannen att redovisa uppdraget.