Augusti 2018

Onsdag 22. augusti

KL. 9:45
 • Konferens: Kommek 2018

  Sveriges största möte för alla som arbetar inom offentlig sektor, både förtroendevalda och tjänstemän.

September 2018

Tisdag 4. september

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Örebro om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

Torsdag 6. september

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Sundsvall om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

KL. 9:30
 • Konferens: Att utveckla introduktionsprogrammen

  Från och med 2018 finns det påbyggnadsbara yrkespaket inom introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Konferensen riktar sig till introduktionsprogrammen. 

Fredag 7. september

KL. 9:30
 • Konferens: Att utveckla introduktionsprogrammen

  Från och med 2018 finns det påbyggnadsbara yrkespaket inom introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Konferensen riktar sig till introduktionsprogrammen. 

Söndag 9. september

 • Valdag

  Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Tisdag 11. september

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Jönköping om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

Torsdag 13. september

KL. 8:30
 • Konferens: Nyanländas lärande

  Skolporten anordnar konferens om nyanländas lärande. 

Fredag 14. september

KL. 9:00
 • Konferens: Kommunernas aktivitetsansvar

  En heldag om hur man utvecklar kommunernas aktivitetsansvar och hur man förhindrar avhopp från gymnasiet, anordnad av Skolverket.

Måndag 17. september

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik för gymnasiet 2018

  Specialpedagogisk konferens som riktar sig till de som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Aktuell forskning och praktiska exempel inom området presenteras.

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Göteborg om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Tisdag 18. september

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Malmö om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

KL. 13:00
 • Konferens: Förbättra klagomålshanteringen på skolan

  En halvdagskonferens som riktar sig mot skolhuvudmän, där fokuset ligger på att göra klagomålshanteringen kan bidra till att skolan bli bättre.

Fredag 21. september

KL. 8:15
 • Seminarium: Inkludering

  Temadag om inkludering i lärmiljöer. Teoretiska och praktiska perspektiv tas upp för att främja debatten om inkludering i lärande.

Fredag 28. september

KL. 9:30
 • Konferens: Apl inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

  Skolverket arrangerar en dag i Malmö om arbetsplatsförlagt lärande, apl, inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

Oktober 2018

Måndag 1. oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Luleå om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

Onsdag 3. oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

  Skolverket arrangerar konferens i Kiruna om aktuella förändringar i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. 

KL. 9:30
 • Konferens: Apl inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

  Skolverket arrangerar en dag på Arlanda om arbetsplatsförlagt lärande, apl, inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

Torsdag 4. oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Apl inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

  Skolverket arrangerar en dag i Stockholm om arbetsplatsförlagt lärande, apl, inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

Fredag 5. oktober

KL. 9:30
 • Konferens: Apl inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

  Skolverket arrangerar en dag i Göteborg om arbetsplatsförlagt lärande, apl, inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.