September 2020

Torsdag 24 september

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen.

Lördag 26 september

Måndag 28 september

KL. 13:00
 • Webbinarium: Forskning om forskningskommunikation i Sverige

  WEBB. Vetenskapsrådet och Linköpings universitet bjuder in till ett seminarium om forskning kring hur forskningsresultat når ut och används i samhället.

Tisdag 29 september

 • Webbinarium: Förslaget till strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

  WEBB. Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova arrangerar en digital hearing om förslaget till strategi för svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa.

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen. 

Onsdag 30 september

 • Utredning: Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor, Dir. 2019:72

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 10:00
 • Möte: Horisont Europa

  WEBB. Vinnova bjuder in till ett webbsänt informationsmöte om strukturen och regelverket inom Horisont Europa.

KL. 16:00

Oktober 2020

Torsdag 1 oktober

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 10:00
 • Konferens: Forum för forskningskommunikation

  GÖTEBORG: Vetenskapsrådet med flera bjuder in till en konferens om forskningskommunikation. Temat är Från vision till verklighet.

KL. 17:00
 • Seminarium: Näringslivets FoU-barometer 2020

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bjuder in till lanseringen av Näringslivets FoU-barometer som synliggör hur näringslivets FoU-investeringar utvecklas, styrs och påverkas.

Måndag 5 oktober

KL. 8:00
 • Innovationsveckan 2020

  WEBB. Vinnova, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG arrangerear Innovationsveckan 2020, en nationell kraftsamling för innovation inom det offentliga. 

Onsdag 7 oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik i förskolan

  WEBB. Skolportalen arrangerar en digital konferens som innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt ämnen av mer praktisk karaktär.

KL. 10:30
 • Konferens: NU 2020

  STOCKHOLM. Sveriges univeristets- och högskoleförbund, Karolinska institutet och Röda korsets högskola med flera bjuder in till en konferens med syftet att främja pedagogiskt utvecklingsarbete. I år är temat hållbart lärande. 

KL. 11:00
 • Webbinarium: Är den akademiska friheten hotad?

  WEBB. Sällskapet riksdagsledamöter och forskare och Sveriges unga akademi bjuder in till ett seminarium om utmaningarna för den akademiska friheten diskuteras.

Torsdag 8 oktober

KL. 13:30
 • Webbinarium: Scientific conduct and research communication during the Covid-19 pandemic

  WEBB. Karolinska institutet bjuder in till ett seminarium om coronapandemins påverkan på vetenskaplig forskning och forskningskommunikation. 

KL. 17:30
 • Webbinarium: Barnkonventionen i förskolan

  WEBB. Gothia fortbildning arrangerar ett digitalt seminarium där de delar ur barnkonventionen som är kopplade till förskolans läroplan lyfts.