Februari 2018

Tisdag 27. februari

KL. 13:00
 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

KL. 15:00
 • Webbinarium: Undervisning på skolor med många obehöriga lärare

  Skolinspektionen anordnar ett online seminarium, webbinarium, där de redovisar sin granskning över skolor som arbetar med obehöriga lärare.

Mars 2018

Tisdag 6. mars

KL. 9:30
 • Rikskonferens: Lärare i sfi

  Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Onsdag 7. mars

KL. 9:45
 • Konferens: Hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030

  Konferens kring den tematiska utvärderingen om universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030. Konferensen har både ett framåtblickande såväl som ett internationellt perspektiv. 

Torsdag 8. mars

 • Evenemang: Vetenskapsfestivalen SciFest

  SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag.

KL. 9:00
 • Konferens: Om förskoleklassen med fokus på det förtydligade uppdraget

  Konferensen handlar om det förtydligade uppdraget för förskoleklassen samt den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5, om övergång och samverkan. Konferenserna innehåller även föreläsningar som utgår ifrån den nya läroplansdelen kopplat till forskning och verksamhetsnära exempel.

KL. 9:30
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Lördag 10. mars

KL. 9:30
 • Konferens: Internationella skolkonferensen ResearchED

  Under dagen hålls föreläsningar samt en möjlighet att nätverka med andra inom branschen.

Måndag 12. mars

KL. 10:00
 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

Tisdag 13. mars

 • Konferens: Nordiska Skolledarkongressen

  Mötesplats för rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

KL. 8:30
 • Konferens för dig som arbetar i förskolan

  Konferens om utveckling inom förskolan. 

KL. 8:30
 • Konferens: Nordiska Skolledarkongressen

  Med deltagare från hela Norden samlas bland annat skolchefer, rektorer och skolpolitiker för en kongress vartannat år för kompetensutveckling och nätverksmöjligheter.

Onsdag 14. mars

KL. 8:15
 • Konferens: Rektor med vetande 2018

  En årlig konferens om aktuella utmaningar inom specialpedagogik. Fokus för konferensen är även hur man kan främja barn och ungas hälsa inom skolan.

Torsdag 15. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka ungas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna

  Sista datum för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att slutredovisa uppdraget.

Fredag 16. mars

KL. 10:00
 • Konferens: Elevhälsa 2018

  Att möta elever med psykisk ohälsa. 

Måndag 19. mars

KL. 8:00
 • Konferens: All digital week

  Europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. 

Onsdag 21. mars

KL. 9:30
 • Konferens: Skolbibliotek 2018

  Två dagar för att utforska vilken roll skolbiblioteket kan ha inom framtidens skola. Men även hur biblioteket kan verka för språkutvecklingen i skolan.

Lördag 31. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar

  Sista datum för Vetenskapsrådet att redovisa uppdraget.

April 2018

Söndag 1. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget till socialdepartementet och utbildningsdepartementet.

Onsdag 11. april

KL. 8:00
 • Konferens: Scandinavian Educational Technology Transformation

  "Fatta digitalt" är årets tema på SETTdagarna, tre dagars inspirationsseminarium med syfte att skapa förändring i skolan genom digital kommunikation