Förvaltningsrättens dom skapar osäkerhet om sammanträden

Beskedet om att upphäva fullmäktigebesluten i Luleå spär på osäkerheten kring digitala politiska sammanträden. Det anser SKR efter dagens dom i förvaltningsrätten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar