Uppriktiga diskussioner om specialpedagogik

– Man kommer inte framåt genom att tysta människor, konstaterar Lars-Gunnar Jönsson, en av handledarna i kompetensutvecklingen ”Specialpedagogik för lärande”. Med hjälp av ett öppet samtalsklimat kunde han och hans kollegor på Rinnebäcksskolan i Kävlinge diskutera inkludering och synen på elevers beteende. Tillsammans har de nu lagt grunden för skolans gemensamma värderingar.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar