GD har ordet - God fortsättning alla YH:are!

I december fattades de sista besluten i riksdag och regering, om budget och planer inför kommande år. Det blev enligt regeringens förslag, det vill säga en fortsatt expansion av yrkeshögskolan. Nu närmar sig även dagen då alla beslut inom den stora ansökan inom yrkeshögskolan ska presenteras.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar