Krislägesavtalet aktiveras i Region Kalmar län

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar