Välkommet besked om högstadiet

SKR välkomnar regeringens besked om att ge skolans huvudmän ökade möjligheter att bedriva distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolan och kollektivtrafiken.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar