Krislägesavtalet aktiveras i Region Jönköpings län

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Jönköpings län. Sex regioner har nu krislägesavtal: Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Skåne, Uppsala och Jönköping.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar