Många förlorare när pappersproducenterna slipper ansvar

Trots massiv remisskritik upphäver regeringen producentansvaret för returpapper. Hushållen och kommunerna får betala. Beslutet riskerar även att slå hårt mot miljön.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar