Han satte SKR på kartan

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner,...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar