Rekordmånga ansökningar om att bedriva YH-utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått in fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning än någonsin tidigare. De 1482 ansökningarna innebär en 35 procentig ökning jämfört med i fjol.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar