Höjd medlemsavgift i Akademikernas a-kassa från 1 oktober

Medlemsavgiften i Akademikernas a-kassa höjs från och med 1 oktober 2020 från 110 kr i månaden ti...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar