SKR kommenterar budgetpropositionen

SKR välkomnar de omfattande tillskotten i budgetpropositionen för 2021. Samtidigt hade mer långsiktiga besked önskats då många kommuner och regioner redan planerar även för 2022 och 2023.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar