Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete

Idag publicerar SKR en skrift om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Nu behöver vården ta tillvara den utveckling som skett.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar