Försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom YH förlängs

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att förlänga försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar