Caroline Olsson ny chef för arbetsgivarpolitiska frågor

Caroline Olsson har anställts som chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Caroline Olsson tillträder sin tjänst den 1 september.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar