Beslut om skolstatistik leder till sämre information

Skolverket har beslutat att bara publicera statistik på riksnivå - statistik på kommunal nivå försvinner. SKR hoppas nu att riksdagen, när de får frågan på sitt bord, snabbt åtgärdar detta.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar