Öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen

2019/20:    <p><span>Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen. Utfrågningen kommer att inledas med redovisningar av företrädare för myndigheter och organisationer. Därefter ställer utskottets ledamöter frågor till talare och andra inbjudna.</span></p> <p><span>Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen. Utfrågningen kommer att inledas med redovisningar av företrädare för myndigheter och organisationer. Därefter ställer utskottets ledamöter frågor till talare och andra inbjudna.</span></p>   2020-01-24


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar