Ny möjlighet att utveckla skolans elevhälsoarbete

För sjätte året i rad ger vi kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning. Kursen vänder sig till rektorer och elevhälsans tvärprofessionella team och anmälan inför hösten 2020 är nu öppen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar