Tidigt besked om statsbidrag välkomnas

Svensk ekonomi går mot sämre tider. SKR ser därför positivt på att finansministern lovar att kommunerna kommer att få ett förhandsbesked om tillskott innan vårpropositionen presenteras.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar