Glädjande besked i PISA 2018

Kommunernas långsiktiga och målmedvetna arbete med att höja kvaliteten i skolan har gett resultat. Det visar de positiva beskeden i PISA 2018.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar