Arbetsförmedlingens nya GD står inför stora utmaningar

SKR välkomnar Maria Mindhammar till uppdraget som Arbetsförmedlingens nya generaldirektör. Det är ett mycket viktigt uppdrag med ett antal utmaningar att ta tag i.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar