Nytt stödmaterial för arbetet med jämställdhet i konst- och kulturutbildningar

Stödmaterialet är framtaget utifrån att den som verkar inom konst- och kulturutbildningar särskilt ska främja jämställdhet mellan könen, enligt förordning (2013:871). Myndigheten vet också av erfarenhet att arbetet med jämställdhet skapar goda förutsättningar för att fylla utbildningsplatserna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar