Nytt självskattningsverktyg underlättar kvalitetsarbetet inom yrkeshögskolan

Bättre överblick, ökad trygghet och möjlighet att hitta ett gemensamt språk på resan mot högre kvalitet i utbildningarna. Det är några av fördelarna med myndighetens nya självvärderingsverktyg – åtminstone enligt utbildningsanordnarna själva.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar