Arbetsförmedlingens analys inför den kommande reformeringen

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Den 9 maj fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att analysera vissa förutsättningar inför reformeringen. Myndigheten har under den korta tiden analyserat de komplexa frågeställningarna. Idag har Arbetsförmedlingen lämnat sin återrapport till regeringen. – Det är viktigt att komma ihåg att rapporten inte är ett förslag till en ny myndighet från Arbetsförmedlingen. Vi har svarat på regeringens frågeställningar och lämnat rekommendationer, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Frågeställningarna från regeringen


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar