Arbetsförmedlingen öppnar nya kontor i Falun och Norrköping

Arbetsförmedlingen öppnar nya kontor i Falun och Norrköping inom ramen för kontrolluppdraget av arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiska insatser. Totalt innebär satsningen omkring 100 arbetstillfällen per kontor. Rekryteringen till de två nya kontoren påbörjas under hösten, och kontoren beräknas vara i drift under första kvartalet 2020. – I både Falun och Norrköping innebär det här beslutet att vi kan anställa redan uppsagd personal. Här finns mycket kompetens som vi nu kan ta tillvara både på lång och kort sikt. I Falun betyder satsningen att Arbetsförmedlingen har


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar