Om reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att analysera ett antal knäckfrågor kopplade till reformeringen av Arbetsförmedlingen. Under en hearing med idéburen sektor diskuteras centrala frågor inför reformeringen. Grunden i reformeringen av Arbetsförmedlingen handlar om att överföra arbetet med att rusta arbetssökande samt matchningen mellan sökande och arbetsgivare till upphandlade leverantörer. Hur det nya systemet ska fungera är ännu inte klart i detalj. Men, måndag den 23 september, anordnar Arbetsförmedlingen en dialog om ett antal teman som intressenter har lyft fram. Detta sker


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar